รถดำนา

รถดำนาเดินตาม 4 แถว

เครื่องยนต์เบนชิน ขนาด 4.3แรงม้าแบบ OHV

มีความเร็วในการปักดำสูงถึง 0.77 เมตรต่อวินาที

ทดแทนแรงงานได้ 20 - 30 คน
ด้วยอัตราการกินน้ำมันเพียง 0.5-1ลิตร ต่อไร่

 
  
  รถดำนาเดินตาม 6 แถว

เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า

แบบ OHV (Over Head Valves)

แรงลุยหล่มได้ดี ลุยงานหนักได้ต่อเนื่อง
ด้วยอัตราการใช้น้ำมันเพียง 0.5-0.8 ลิตร/ไร่
ทำงานได้วันละ 6-8 ไร่

 
  

รถดำนานั่งขับ 6 แถว

เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 17 แรงม้า

พร้อมถังน้ำมันขนาก 17 ลิตร

มีความเร็วในการปักดำสูงถึง 1.62 เมตรต่อวินาที

ทำงานได้วันละ 17.22 ไร่ ทดแทนแรงงาน 70-90 คน

ด้วยอัตราการกินน้ำมันเพียง 1-1.5 ลิตรต่อไร่

 

 
  
  

รถดำนานั่งขับ 8 แถว

เครื่องยนต์ดีเซล 21 แรงม้า แรงทนทาน

ประหยัดน้ำมัน ใช้น้ำมันเฉลี่ยเพียง 0.75 ลิตรต่อไร่

ความเร็วไม่ตก แม้ลุยงานหนัก
ความเร็วสูงสุดในการปักดำ 1.65 เมตร ต่อวินาที
ทำงานได้วันละ 23.-30 ไร่
เครื่องยนต์แข็งแรงทนทาน
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

 

 
  

เครื่องเพาะกล้ากึ่งอัตโนมัติ

ได้กล้าที่มีคุณภาพสูงสม่ำ่เสมอ ออกแบบให้ทำงาน
ได้ครบ 4 ขั้นตอนบรรจุวัสดุเพาะลงในถาด รดน้ำ โรยพันธุ์ข้าว
โรยวัสดุปิดหน้า ทำงานประณีตทุกขั้นตอน ประกอบกับถาด
ที่เติมวัสดุเพาะแล้วจะถูกลำเลียงผ่านสถานีอื่นทันที
ไม่เกิดปัญหาวัสดุเพาะย่นจากการยกวางหรือย้ายถาด
ลงไปในรางหว่านแบบการใช้เครื่องเพาะรุ่นมือเข็น

 

 
  

ถาดเพาะกล้าตราช้าง V1

ผลิตจากพลาสติดอย่างดี แข็งแรง ทนทาน

อายุใช้งานนานกว่า 5 ปี ขนาดถาดเพาะกล้า
(กว้าง 300 x ยาว 600 x สูง 30 ม.ม.)
น้ำหนัก 600 กรัม