อุปกรณ์ต่อพ่วง
พานบุกเบิก DP224F
ออกแบบสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ จึงทำงานร่วมกับแทรกเตอร์
คูโบต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประหยัดน้ำมัน ลูกปืนนำเข้า
จากประเทศญี่ปุ่น มั่นใจได้ในความทนทาน ชุดคัดท้ายสามารถปรับตั้งได้

เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ไถลึก ได้งานคุณภาพ
 
 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 พานบุกเบิก DP264F

 ออกแบบสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ จึงทำงานร่วมกับแทรกเตอร์
 คูโบต้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประหยัดน้ำมัน ลูกปืนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

 มั่นใจได้ในความทนทาน ชุดคัดท้ายสามารถปรับตั้งได้ เพื่อความเหมาะสม
 กับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ไถลึก ได้งา

 
 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 จอบหมุน RX85B

 ด้วยหน้ากว้างจอบหมุนเพียง 80 เซนติเมตร จึงสามารถทำงานในร่องอ้อยได้ดี

 ใบมีดทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทานไม่แตกหักง่าย

 
 
 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 จอบหมุน RX135B
  เหมาะที่สุดสำหรับการปั่นดินในนาน้ำ พร้อมแขนกลางแบบพิเศษ
  ยกจอบหมุนได้โดยไม่ต้องหยุดเพลาพีทีโอ
ใบมีดทำจากเหล็กเหนียว
  พิเศษ คงทน ไม่แตกหักง่าย
 
 
 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
 จอบหมุน RX163D

 ที่สุดของงานเตรียมดิน ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน

 แข็งแกร่ง ทนทาน พร้อมการออกแบบให้สามารถตีดินได้ละเอียด
 น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน

 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
จอบหมุน RX182F-S
ที่สุดของงานเตรียมดิน ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน
แข็งแกร่ง ทนทาน
พร้อมการออกแบบให้สามารถตีดินได้ละเอียด
น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน
พิเศษสำหรับจอบหมุนรุ่นแขนกลางแบบ RX182F-S
 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
จอบหมุน RX192F-S

RX192F-S ยกจอบหมุนได้สูงถึง 50 เซนติเมตร สะดวกมากขึ้นในการ

ข้ามคันนา และสามารถยกจอบหมุนปั่นได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พีทีโอ

คล่องตัวยิ่งขึ้น

 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
จอบหมุน RX220H
ที่สุดของงานเตรียมดิน ใบมีดชุบแข็งพิเศษ นำเข้าจากประเทศสเปน
แข็งแกร่ง ทนทาน
พร้อมการออกแบบให้สามารถตีดินได้ละเอียด
น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมัน พร้อมจุดต่อพ่วง
3 จุดแบบพิเศษ
ยกจอบหมุนได้สูง เสียงไม่ดังขณะปั่น ทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น
 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
 
 คีบหน้า Kubota M9540  

 การใช้งาน   

     - ใช้คีบอ้อยขึ้นรถบรรทุก

     -  คีบไม้ได้

     -  คีบขยะได้

     -  ทำงานคล่องตัว

 
 
 
 
 
เครื่องหว่านปุ๋ย Kubota FS200
หมดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ได้งานเร็ว หว่านปุ๋ยสม่ำเสมอ มีึคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรมใหม่ของการบำรุงรักษาผลผลิตทางการเกษตร
เพื่องานบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ
 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
ครื่องปลูกอ้อย SP920

ที่สุดแห่งงานปลูกอ้อย ออกแบบวิจัย และพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อตอบสนองการใช้งานในไร่อ้อยอย่างมืออาชีพ

 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
เครื่องพ่นอเนกประสงค์ BSM300
ที่สุดแห่งงานฉีดพ่น ตอบรับทุกความต้องการใช้งานของเกษตรกรไทย
เพื่อการบำรุงรักษาพืชผลทางการเกษตรแบบมืออาชีพ
 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า

 
 
 
 
ชุดบุ้งกี๋ LA508
ทำงานหลากหลาย ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งภาคการเกษตรและ
ก่อสร้าง ยกได้สูงถึง 3.21 เมตร
พร้อมคันควบคุมแบบเดี่ยว
เสริมความคล่องตัวขณะปฏิบัติงาน
 

 

หมายเหตุ

   1. ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และความชำนาญของผู้ขับขี่

   2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ง
      ให้ทราบล่วงหน้า